ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 32 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดู ระดับชำนาญการพิเศษ) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3