ประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน โดยวิธีคัดเลือก (ณ วันที่ 9 พ.ค. 2562)

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

เว็บไซต์โรงเรียน

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย


ITA
 

แบบรายงาน 

แบบฟอร์ม - แบบคำร้องคลังคู่มือ