1.ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

2.ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562