เว็บไซต์โรงเรียน

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน
แบบรายงาน KRS/ARS


คลังสื่อที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงาน

Link


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ที่ตั้ง เลขที่ 777 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เบอร์สำนักงาน 034-591111 , 034-591084
เบอร์ Fax. สำนักงาน 034-591086
หน้าห้อง ผอ.สพป.กจ.3 ต่อ 15
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 13
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 
ห้องพนักงานขับรถ ต่อ 25
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 16
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) ต่อ 18
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 17
งานวินัยและนิติการ ต่อ 23
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 20 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 21
เบอร์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน / ภัยภิบัติ 034-591084
โรงเรียนในสังกัด >>click<<

พิกัด 14.1172625,99.1436465 

 

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบงานสารสนเทศข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม
 


ITA

คู่มือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086 / E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

Facebook สพป.กจ.3