เว็บไซต์โรงเรียน

 

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
การเงิน
แบบรายงาน KRS/ARS


คลังสื่อที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงาน

Link

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ที่ตั้ง เลขที่ 777 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เบอร์สำนักงาน 034-591111 , 034-591084
เบอร์ Fax. สำนักงาน 034-591086
ผอ.สพป.กจ.3 ต่อ 11
หน้าห้อง ผอ.สพป.กจ.3 ต่อ 15
รอง ผอ.สพป.กจ.3 : นายศุภชัย  มากสมบูรณ์ ต่อ 12 
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 13
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 
ผอ.กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 
ห้องพนักงานขับรถ ต่อ 25
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 16
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 18
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 14
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) ต่อ 22
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 17
งานวินัยและนิติการ ต่อ 23
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 20 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 21
ห้องประชุม 2 (อาคารใหม่) ต่อ 24
ห้องประชุม 1 (อาคารเก่า) ต่อ 24
เบอร์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน / ภัยภิบัติ 034-591084
โรงเรียนในสังกัด >>click<<

พิกัด 14.1172625,99.1436465 

 

ผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี


ระบบงานสารสนเทศข้อมูลจำนวนนักเรียน

 

รายงานผลการจัดการศึกษา

 

โรงเรียนประชารัฐ

 

ระเบียบ/ข้อกฏหมาย

แบบฟอร์ม


ITA

คู่มือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

โทร.034-591-111 โทรสาร 034-591-086 / E-mail : kaned3@ kaned3.go.th

Facebook สพป.กจ.3