เว็บไซต์ สพป.กจ.3 สำรองเพื่อติดต่อและเผยแพร่ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.กจ.3

 

ระบบ E-Office : http://202.143.148.4/eoffice

ระบบ AMSS++ : http://202.143.148.4/amssplus_kan3

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

โทร. 034-591111, โทรสาร. 034-591086